Царството на бука!

Конкурси

„Товарене, танспорт и разтоварване на прогнозно количество конфискувана дървесина от територията на ТП ДГС Етрополе до ТП ДГС Пирдоп”. „Товарене, танспорт и разтоварване на прогнозно количество конфискувана дървесина от територията на ТП ДГС Етрополе до ТП ДГС Пирдоп”. ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ ЗАПОВЕД ЗА КЛАСИРАНЕ