Царството на бука!

Обявления

„ТОВАРЕНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ОТ ВРЕМЕНЕН ГОРСКИ СКЛАД ДО ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ ОТ ОБЕКТ № 2310ТТР, ПОДОТДЕЛИ: 127-з, 129-з, 129-п, 129-р, 129-с, 129-т, 129-у, 129-х, 299-к В ОБХВАТА НА ТП „ДГС ЕТРОПОЛЕ”„ТОВАРЕНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ОТ ВРЕМЕНЕН ГОРСКИ СКЛАД ДО ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ ОТ ОБЕКТ № 2310ТТР, ПОДОТДЕЛИ: 127-з, 129-з, 129-п, 129-р, 129-с, 129-т, 129-у, 129-х, 299-к В ОБХВАТА НА ТП „ДГС ЕТРОПОЛЕ”

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ