Царството на бука!

Обявления

„ТОВАРЕНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ОТ ВРЕМЕНЕН ГОРСКИ СКЛАД ДО ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ ОТ ОБЕКТ № 2311ТТР, ПОДОТДЕЛИ: 130-з, 130-и, 130-п, 130-р, 296-и В ОБХВАТА НА ТП „ДГС ЕТРОПОЛЕ”„ТОВАРЕНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ОТ ВРЕМЕНЕН ГОРСКИ СКЛАД ДО ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ ОТ ОБЕКТ № 2311ТТР, ПОДОТДЕЛИ: 130-з, 130-и, 130-п, 130-р, 296-и В ОБХВАТА НА ТП „ДГС ЕТРОПОЛЕ”

https://docs.uzdp.bg/18/images/1/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B0_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_%D0%B4-%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81_2311%D0%A2%D0%A2%D0%A0.zipДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ