Царството на бука!

Отдаване на дървесина на корен

ДГС Етрополе

Обект: 2418 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 78217.00 Първа: 17.07.2024
Втора: 17.07.2024

ДГС Етрополе

Обект: 2417 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 56498.00 Първа: 17.07.2024
Втора: 17.07.2024

ДГС Етрополе

Обект: 2416 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 52659.00 Първа: 17.07.2024
Втора: 17.07.2024

ДГС Етрополе

Обект: 2415 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 63659.00 Първа: 04.06.2024
Втора: 04.06.2024

ДГС Етрополе

Обект: 2414 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 44163.00 Първа: 17.07.2024
Втора: 17.07.2024

ДГС Етрополе

Обект: 2413 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 56468.00 Първа: 17.07.2024
Втора: 17.07.2024

ДГС Етрополе

Обект: 2412 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 57843.00 Първа: 04.06.2024
Втора: 04.06.2024

ДГС Етрополе

Обект: 2409 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 51283.00 Първа: 05.02.2024
Втора: 05.02.2024

ДГС Етрополе

Обект: 2408 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 75561.00 Първа: 04.06.2024
Втора: 04.06.2024

ДГС Етрополе

Обект: 2407 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 132646.00 Първа: 05.02.2024
Втора: 05.02.2024

ДГС Етрополе

Обект: 2405 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 58127.00 Първа: 05.02.2024
Втора: 05.02.2024

ДГС Етрополе

Обект: 2404 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 96900.00 Първа: 05.02.2024
Втора: 05.02.2024

ДГС Етрополе

Обект: 2403 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 82739.00 Първа: 05.02.2024
Втора: 05.02.2024

ДГС Етрополе

Обект: 2402 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 51545.00 Първа: 04.06.2024
Втора: 04.06.2024

ДГС Етрополе

Обект: 2401 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 123431.00 Първа: 05.02.2024
Втора: 05.02.2024