Царството на бука!

Отдаване на дървесина на корен

ДГС Етрополе

Обект: 2205мт Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 69392.00 Първа: 12.01.2022
Втора: 12.01.2022

ДГС Етрополе

Обект: 2204мт Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 70850.00 Първа: 12.01.2022
Втора: 12.01.2022