Царството на бука!

Отдаване на дървесина на корен

ДГС Етрополе

Обект: 2224 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 53582.00 Първа: 14.10.2022
Втора: 14.10.2022

ДГС Етрополе

Обект: 2218 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 31778.00 Първа: 11.08.2022
Втора: 11.08.2022

ДГС Етрополе

Обект: 2217 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 40954.00 Първа: 11.08.2022
Втора: 11.08.2022

ДГС Етрополе

Обект: 2216 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 32838.00 Първа: 11.08.2022
Втора: 11.08.2022

ДГС Етрополе

Обект: 2211 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 22214.00 Първа: 13.07.2022
Втора: 13.07.2022

ДГС Етрополе

Обект: 2210 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 23658.00 Първа: 13.07.2022
Втора: 13.07.2022

ДГС Етрополе

Обект: 2209 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 30112.00 Първа: 13.07.2022
Втора: 13.07.2022

ДГС Етрополе

Обект: 2202ЮЗДП Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 137138.00 Първа: 24.06.2022
Втора: 24.06.2022

ДГС Етрополе

Обект: 2205мт Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 69392.00 Първа: 12.01.2022
Втора: 12.01.2022

ДГС Етрополе

Обект: 2204мт Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 70850.00 Първа: 12.01.2022
Втора: 12.01.2022