Царството на бука!

Продажба на прогнозни количества

ДГС Етрополе

Обект: 2411-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 171710.00 Първа: 05.02.2024
Втора: 05.02.2024