Царството на бука!

Възлагане на услугата добив на дървесина

ДГС Етрополе

Обект: 2411 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 130769.00 Първа: 05.02.2024
Втора: 05.02.2024