Царството на бука!

Възлагане на услугата добив на дървесина

ДГС Етрополе

Обект: 2223 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 36840.00 Първа: 03.10.2022
Втора: 03.10.2022

ДГС Етрополе

Обект: 2222 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 19842.00 Първа: 24.08.2022
Втора: 24.08.2022

ДГС Етрополе

Обект: 2219С Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 6465.00 Първа: 25.07.2022
Втора: 25.07.2022

ДГС Етрополе

Обект: 2214 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 65295.00 Първа: 06.07.2022
Втора: 06.07.2022

ДГС Етрополе

Обект: 2213 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 47512.00 Първа: 06.07.2022
Втора: 06.07.2022

ДГС Етрополе

Обект: 2212 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 56990.00 Първа: 06.07.2022
Втора: 06.07.2022