Царството на бука!

Обявления

„ТОВАРЕНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ОТ ВРЕМЕНЕН ГОРСКИ СКЛАД ДО ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ ОТ ОБЕКТ № 2309ТТР, ПОДОТДЕЛИ: 23-с, 24-ю, 65-б В ОБХВАТА НА ТП „ДГС ЕТРОПОЛЕ”„ТОВАРЕНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ОТ ВРЕМЕНЕН ГОРСКИ СКЛАД ДО ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ ОТ ОБЕКТ № 2309ТТР, ПОДОТДЕЛИ: 23-с, 24-ю, 65-б В ОБХВАТА НА ТП „ДГС ЕТРОПОЛЕ”

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ