Царството на бука!

Възлагане на услугата добив на дървесина

ДГС Етрополе

Обект: 2320С Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 5760.00 Първа: 25.09.2023
Втора: 25.09.2023

ДГС Етрополе

Обект: 2311 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 47550.00 Първа: 03.01.2023
Втора: 03.01.2023

ДГС Етрополе

Обект: 2310 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 89273.00 Първа: 03.01.2023
Втора: 03.01.2023

ДГС Етрополе

Обект: 2307 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 57963.00 Първа: 03.01.2023
Втора: 03.01.2023

ДГС Етрополе

Обект: 2306 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 64768.00 Първа: 03.01.2023
Втора: 03.01.2023

ДГС Етрополе

Обект: 2305 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 60544.00 Първа: 03.01.2023
Втора: 03.01.2023

ДГС Етрополе

Обект: 2304 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 64928.00 Първа: 03.01.2023
Втора: 03.01.2023

ДГС Етрополе

Обект: 2302 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 78120.00 Първа: 03.01.2023
Втора: 03.01.2023

ДГС Етрополе

Обект: 2301 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 63859.00 Първа: 03.01.2023
Втора: 03.01.2023