Царството на бука!

Възлагане на услугата добив на дървесина

ДГС Етрополе

Обект: 2214 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 65295.00 Първа: 06.07.2022
Втора: 06.07.2022

ДГС Етрополе

Обект: 2213 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 47512.00 Първа: 06.07.2022
Втора: 06.07.2022

ДГС Етрополе

Обект: 2212 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 56990.00 Първа: 06.07.2022
Втора: 06.07.2022