Царството на бука!

Конкурси

„ТОВАРЕНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ОТ ВРЕМЕНЕН ГОРСКИ СКЛАД ДО ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ ОТ ОБЕКТ №2213ТТР, ПОДОТДЕЛ: 3-м В ОБХВАТА НА ТП „ДГС ЕТРОПОЛЕ”„ТОВАРЕНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ОТ ВРЕМЕНЕН ГОРСКИ СКЛАД ДО ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ ОТ ОБЕКТ №2213ТТР, ПОДОТДЕЛ: 3-м В ОБХВАТА НА ТП „ДГС ЕТРОПОЛЕ”

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

ПРОТОКОЛ

ЗАПОВЕД

ЗАПОВЕД