Царството на бука!

Продажба на прогнозни количества

ДГС Етрополе

Обект: 2215 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 22740.00 Първа: 13.07.2022
Втора: 13.07.2022