Царството на бука!

Продажба на прогнозни количества

ДГС Етрополе

Обект: 2302 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 160949.00 Първа: 17.01.2023
Втора: 17.01.2023