Царството на бука!

Отдаване на дървесина на корен

ДГС Етрополе

Обект: 2401 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 129049.00 Първа: 21.12.2023
Втора: 21.12.2023

ДГС Етрополе

Обект: 2319 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 34486.00 Първа: 13.10.2023
Втора: 13.10.2023

ДГС Етрополе

Обект: 2318 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 129016.00 Първа: 13.10.2023
Втора: 13.10.2023

ДГС Етрополе

Обект: 2317 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 124139.00 Първа: 15.09.2023
Втора: 15.09.2023

ДГС Етрополе

Обект: 2316 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 68290.00 Първа: 13.10.2023
Втора: 13.10.2023

ДГС Етрополе

Обект: 2315мт Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 59522.00 Първа: 20.06.2023
Втора: 20.06.2023

ДГС Етрополе

Обект: 2314мт Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 113099.00 Първа: 20.06.2023
Втора: 20.06.2023

ДГС Етрополе

Обект: 2313мт Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 89816.00 Първа: 28.07.2023
Втора: 28.07.2023

ДГС Етрополе

Обект: 2312мт Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 70230.00 Първа: 20.06.2023
Втора: 20.06.2023