Царството на бука!

Отдаване на дървесина на корен

ДГС Етрополе

Обект: 2409 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 51283.00 Първа: 05.02.2024
Втора: 05.02.2024

ДГС Етрополе

Обект: 2408 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 80228.00 Първа: 05.02.2024
Втора: 05.02.2024

ДГС Етрополе

Обект: 2407 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 132646.00 Първа: 05.02.2024
Втора: 05.02.2024

ДГС Етрополе

Обект: 2405 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 58127.00 Първа: 05.02.2024
Втора: 05.02.2024

ДГС Етрополе

Обект: 2404 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 96900.00 Първа: 05.02.2024
Втора: 05.02.2024

ДГС Етрополе

Обект: 2403 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 82739.00 Първа: 05.02.2024
Втора: 05.02.2024

ДГС Етрополе

Обект: 2402 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 54680.00 Първа: 05.02.2024
Втора: 05.02.2024

ДГС Етрополе

Обект: 2401 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 123431.00 Първа: 05.02.2024
Втора: 05.02.2024