Царството на бука!

Заповеди

На основание чл. 174, ал. 2 от ЗГ за възникнала необходимост от извоз на дървесина в периода 22-25.09.2016г. на територията на ТП ДГС Етрополе На основание чл. 174, ал. 2 от ЗГ за възникнала необходимост от извоз на дървесина в периода 22-25.09.2016г. на територията на ТП ДГС Етрополе ЗАПОВЕД